Close

DAU (Departament Accessibilitat Universal)

L’ALLA (Associació pel Lleure Adaptat), és una “continuació” de l’AFIS (Associació Funcional per la Integració Social), la qual va treballar el concepte d’Accessibilitat Universal a les poblacions de Cerdanyola del Vallès, Ripollet i a la capital catalana, Barcelona.

 

Ara, com a entitat continuadora tenim l’obligació de fer-lo també en aquesta matèria. Així, que posem el nostre coneixement i la nostra experiència al servei de les administracions públiques, organitzacions, entitats, empreses, etc. Que estiguin interessades en millorar la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional (disCapacitat). Fomentant la seva autonomia personal, prevenint i minimitzant al màxim possible risc d’exclusió social de la nostra comunitat.

L’AFIS, en 2015 va llançar la campanya #AccesibilidadReal2017, aquesta tenia com a objectiu que el 4 de desembre de 2017 -com venia recollit al Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre– totes les poblacions d’Espanya fossin accessibles i que complissin amb el concepte d’Accessibilitat Universal. Cosa, que a les portes de complir-se set anys del llançament d’aquesta campanya i cinc anys de la data màxima marcada pel Real Decret Legislatiu 1/2013, la majoria dels ajuntaments de l’estat espanyol continuem incomplint-lo i per tant, discriminant una part de la societat, que no és altre que les persones amb diversitat funcional (disCapacitat).

Imatge que acompanyava l’etiqueta #AccesibildadReal2017.

La campanya va ser acompanyada d’una imatge, un hastag (etiqueta) i un mapa on es va anant recollint els punts que no complien amb el concepte d’Accessibilitat Universal i la seva solució -en cas que n’hi hagués- per part de l’administració pública o a la que li correspongués. 

 

També va ser dotada amb una moció que va ser presentada a les poblacions de Cerdanyola del Vallès(1) i Ripollet(2).

Vídeo del canal de YouTube de l’AFIS

Vídeo de la notícia de la Fira de la Inclusió al Cerdanyola Informa

Amb aquesta campanya i la creació de la Fira de la Inclusió, l’AFIS, l’any 2015 entorn a la celebració del Dia de la Policia Local de Cerdanyola del Vallès va rebre el reconeixement per part d’aquest organisme centenari per la “tasca social que realitzen davant la necessitat de millorar l’espai públic per adaptar-ho a les necessitat de tota la ciutadania”.

Reconeixement al 2015

Aquest és el punt d’inici perquè la Policia Local del municipi i l’entitat comencin a col·laborar en la regulació (rampes, senyalització, zona de transferència, etc.) de les places d’aparcament existents que hi són reservades a les persones amb mobilitat reduïda i la creació de noves a la ciutat de Cerdanyola del Vallès. Més endavant també ho farà amb la Policia Local de Ripollet.

Cartell que va estar penjat a les places d’aparcament reservades a les persones amb mobilitat reduïda amb zona de transferència lateral

Cartell que va estar penjat a les places d’aparcament reservades a les persones amb mobilitat reduïda amb zona de transferència posterior

L’any 2016 i en el mateix context – la celebració del Dia de la Policia Local de Cerdanyola del Vallès-, l’AFIS i el seu president tornen a rebre de nou el reconeixement de la Policia Local com a entitat i persona que ha destacat per la seva col·laboració amb el cos de seguretat del municipi.

Reconeixement al 2016

Una altra campanya que l’AFIS va posar en marxa va ser la d’Establiment Accessible amb una Guia Digital(3) per poder-los consultar i  trobar-los tots agrupats en un mateix lloc.

Notícia sobre la campanya d’Establiment Accessible al Cerdanyola al dia

Notícia sobre la campanya d’Establiment Accessible al TOT Cerdanyola

L’AFIS amb aquestes campanyes i algunes accions portades envers els drets de les persones amb diversitat funcional (com poden ser les protestes en contra de la construcció d’una benzinera fantasma al barri de Can Tiana de Ripollet(e1)(e2) per ser-hi discriminatòries per les persones amb mobilitat reduïda i la gent gran), ja sigui individualment o amb la integració a moviments socials com la Plataforma Carrers per a Tothom(4) va anar agafant experiència  i creant sinergies amb altres entitats de la mateixa ciutat per a crear l’ATAUM(5)(6) (Associacions que Treballen per a l’Accessibilitat Universal i la Mobilitat) i així, aconseguir un departament dintre de la Comissió de la Taula de l’Àmbit de la Discapacitat de Cerdanyola del Vallès anomenat la TAM (Taula de l’Accessibilitat i la Mobilitat), el qual treballes conjuntament amb les tècniques de l’ajuntament el concepte d’Accessibilitat Universal i la inclusió de les persones amb diversitat funcional a la societat en la ciutat de Cerdanyola del Vallès.

 

A la ciutat de Ripollet l’AFIS va impulsar la Taula de la Diversitat Funcional.A la ciutat d’Amposta, al seu ajuntament l’AFIS va assessorar a la regidoria de Turisme en la creació de l’accessibilitat als miradors ubicats al Parc Natural del Delta de l’Ebre. 

 

Ara, com l’ALLA (Associació pel LLeure Adaptat) a l’octubre de 2021 l’hem demanat a l’ajuntament de Sant Carles de la Ràpita a través de la regidoria de Polítiques Socials i Igualtat la creació de la “Taula de l’Accessibilitat Universal i la Inclusió de les Persones amb Diversitat Funcional” i d’aquesta manera treballar conjuntament en la millora de la qualitat de vida de la nostra comunitat.

 

I, aquest any 2022, per petició de les Educadores Socials i Treballadores Socials hem començat a col·laborar amb el Consell d’Infants de la Ràpita. 

Notícia al Facebook de l’Ajuntament de la Ràpita

Relació de documents:

(1) Moció Cerdanyola del Vallès

(2) Moció Ripollet

(3) Guia Establiments Accessibles

(4) Carrers per a Tothom

(5) Document ATAUM

(6) Passos de vianants